Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line
SDU-nun elmi həyatı
Dekabrın 17-də saat 11: 00-da Sumqayıt Dövlət Universitetində “Etnik deportasiyalar: tarixi və müasir dövrü” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans ZOOM proqramı ilə onlayn keçiriləcək.
Giriş sözü: Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru professor Elxan Hüseynov

Məruzələr:
1. “Azərbaycan tarixinin ən ağır sürgünü”. AMEA-nın Tarix İnstitutunun direktoru, akademik, millət vəkili Yaqub Mahmudov.
2. “Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası: tarixdən bu günümüzədək”. Qafqazşünaslıq İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, millət vəkili, Musa Qasımlı.
3.” Dünyadaki zorunlu göçlere ilişkin kısa bir değerlendirme”. Türkiyə Cümhuriyyətinin Gazi Üniversitesinin profesor, Salih Şahin Hasan,
4. “Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların deportasiyasının yeni mərhələsi və nəticələri”.Sumqayıt Dövlət Universitetinin professor, Adil Baxşəliyev.
5. Ethnic deportations, purges and genocide on territory of Poland during the World War II - selected examples. Dariusz Józef Popek, Reszskow University, professor, Poland
Konfrans ZOOM proqramı üzərindən keçiriləcək
ID: 778 369 2987
Parol: SDU
Elm dünyası
Sumqayıt Dövlət Universitetində 2020-ci ilə qədər keçirilən elmi konfransların materialları ilə aşağıda göstərilən ünvana keçməklə tanış ola bilərsiniz.
https://www.sdu.edu.az/az/conference_materials