Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

Sumqayıt Dövlət Universitetində (SDU) 2021-ci ildə keçirilməsi planlaşdırılan beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfranslar barədə                                                                                                                            M Ə L U M A T 

s/s 

Mövzusu 

Statusu 

Keçirilmə vaxtı 

Təşkilatçılar 

Keçiriləcəyi ünvan 

Dəvət olunacaq xarici ölkələr 

Xarici iştirakçıların sayı 

1. 

Kimyanın müasir problemləri 

respublika 

15-16  

aprel 

SDU 

SDU 

 

 

2. 

Regional İqtisadiyyat: müasir aspektlər və aktual məsələlər 

respublika 

22-23  

aprel 

SDU 

SDU 

 

 

3. 

Magistrantların XXI Respublika elmi konfransı 

respublika 

13-14  

may 

SDU 

SDU 

 

 

4. 

Türk dillərinin və ədəbiyyatının tədqiqi və tıdrisinin aktual problemləri (I Türkoloji qurultayın 95 illiyinə həsr olunur) 

beynəlxalq 

20-21 

 may 

SDU  

Hacəttəpə Universiteti (Türkiyə) 

SDU 

Rusiya  

Türkiyə 

Gürcüstan  

Özbəkistan 

Qazaxıstan 

Qırğızıstan 

15-20 

5. 

Azərbaycan Respublikası 1991-2021 dövlət müstəqilliyinin bərpası, iqtisadi və sosial-mədəni inkişafı (dövlət müstəqil-liyinin bərpasının 30-illiyinə həsr olunur) 

respublika 

14-15 oktyabr 

SDU 

SDU 

 

 

6. 

Dil, cəmiyyət, şəxsiyyət və Nizami Gəncəvi yaradıcılığı 

beynəlxalq 

28-29 oktyabr 

SDU 

SDU 

Rusiya  

Türkiyə 

Belarus 

Qazaxıstan 

Ukrayna 

Gürcüstan  

Özbəkistan 

15-20 

7. 

Kimya texnologiyası və mühəndisliyinin innovativ inkişaf perspektivləri 

2-ci 

beynəlxalq 

18-19 noyabr 

SDU  

UDNTU (Rusiya) 

UDNTU 

Ufa Başqırdıstan 

Rusiya  

Türkiyə 

Belarus 

Qazaxıstan 

Ukrayna 

Gürcüstan  

Özbəkistan 

15-20 

8. 

Energetika ixtisaslsrı üzrə kadr hazırlığının akrual məsələləri 

2-ci 

respublika 

25-26 noyabr 

SDU 

SDU 

 

 

9. 

Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları 

4-cü respublika 

9-10  

dekabr 

SDU 

SDU 

 

 

10. 

İnformasiya cəmiyyətində iqtisadiyyatın davamlı inkişaf problemləri 

beynəlxalq 

16-17 dekabr 

SDU 

Yıldəz Texniki Universiteti (Türkiyə) 

SDU 

Rusiya  

Türkiyə 

Belarus 

Qazaxıstan 

Ukrayna 

Gürcüstan  

Özbəkistan 

15-20 

 

 

 

                                              Elm və innovasiyalar üzrə prorektor                                      prof. R.S.Məmmədov