Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line
Sumqayıt Dövlət Universiteti
2023-cü ildə keçiriləcək beynəlxalq və respublika səviyyəli
 elmi konfranslar haqqında məlumat
 
 
 
Sıra
sayı
 
 
Mövzusu
 
Statusu
 
Keçirilmə
 vaxtı
 
Təşkilatçı(lar)
 
Keçiriləcək
ünvan
 
Dəvət olunacaq xarici
universitetlər
 
Xarici qonaqların
 sayı
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpası və ölkənin siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni inkişafı (Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 iliyinə həsr olunur)
Beynəlxalq
13-14 aprel
Sumqayıt
Dövlət Universiteti
 
 
Sumqayıt Dövlət Universiteti
 
Rusiya:
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti
Gürcüstan:
Suxumi Dövlət Universiteti
Türkiyə:
Turkiyyə Milli Savunma Universiteti 
 
7
2
Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri (Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur)
II Beynəlxalq 
 
24-25 aprel
Sumqayıt
Dövlət Universiteti
 
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
 
 
Sumqayıt
 Dövlət Universiteti
Rusiya:
REA-nın İdarəetmə Problemləri İnstitutu
Dağıstan Dövlət Universiteti
Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Mexanika- Riyaziyyat fakültəsi
 
 
Gürcüstan:
 
İvane Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universiteti
Türkiyə:
Ege Universiteti
Kars Kafkaz Universiteti  
Başqırdstan:
Başqırdıstan Dövlət  
Universitetinin Sterlitamak filialı
 
10
 3
Heydər Əliyev və Türk dünyası: ictimai, iqtisadi və mədəni əlaqələr
 
Beynəlxalq
04-05 may
 
Sumqayıt
Dövlət Universiteti
 
 
 
 
 
Sumqayıt
 Dövlət Universiteti
Türkiyə:
Hacettepe Universiteti
Qazi Universiteti
Rusiya:
Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti
Kazan Dövlət Universiteti
Qaraçay-Çərkəz Dövlət Universiteti
Özbəkistan:
Nukus Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Qazaxıstan:
L.Qumilyov ad. Avroasiya Universiteti
 
 
Qırğızıstan:
Bişkek Dövlət Universiteti 
Serbiya:
Serb dili Universiteti 
12
4
Magistrantların XXIII Respublika elmi konfransı (Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur)
 
Respublika
11-12 may
Sumqayıt
 Dövlət Universiteti
Sumqayıt
 Dövlət Universiteti
 
 
5
Dövlətlərarası iqtisadi əlaqələr: müasir çağırışlar və perspektivlər (Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur)
Beynəlxalq
25-26 may
Sumqayıt
 Dövlət Universiteti
 
 
 
 
Sumqayıt
Dövlət Universiteti
 
Türkiyə:
Çanaqqala 18 mart universiteti
Rusiya:
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti
 
Qazaxıstan:
X.Dosmuxamedov adına Atırau Universiteti
5
6
Ekologiya və Həyat fəaliyyətinin mühafizəsi: nailiyyətlər və problemlər (Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur)
Respublika
26-27 oktyabr
Sumqayıt
 Dövlət Universiteti
 
 
Sumqayıt
Dövlət Universiteti
 
 
 
 
7
Energetika ixtisasları üzrə kadr hazırlığının aktual məsələləri (Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur)
 
III Respublika
16-17 noyabr
Sumqayıt
Dövlət Universiteti
 
Azərenerji ASC   Energetika İnstitutu
 
Azərişıq ASC
Sumqayıt
Dövlət Universiteti
 
 
 
8
Heydər Əliyev və Azərbaycanın sosial - iqtisadi inkişafının aktual məsələləri
 
Respublika
23-24 noyabr
Sumqayıt
 Dövlət Universiteti
 
Azərbaycan Texniki Universiteti
 
Sumqayıt
Dövlət Universiteti
 
 
 
9
Süni intelekt və onun tətbiq sahələri (Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur)
Respublika
7-8 dekabr
Sumqayıt
 Dövlət Universiteti
 
Sumqayıt
 Dövlət Universiteti