Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

Sumqayıt Dövlət Universiteti

2024-cü ildə keçirilməsi planlaşdırılan  beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfranslar haqqında

 MƏLUMAT

 

 

Sıra

sayı

 

 

                 Mövzusu

 

    Statusu

 

    Keçirilmə

       vaxtı

 

       Təşkilatçı(lar)

   Keçiriləcək

        ünvan

 

      Dəvət olunacaq xarici

             universitetlər

      Xarici       qonaqların

       sayı

   1

                     2

         3

          4

                5

        6

                  7

         8

   1

 

Gənc alimlərin yeni çağırışlara cavab verən elmi-tədqiqat perspektivləri

Panel-müzakirə

 

 

   respublika

 

 

   21 fevral

 

 

       Sumqayıt

   Dövlət Universiteti,

   Polimer Materialları              İnstitutu

 

 

SDU

 

 

 

    2

 

Gənc alimlərin yeni çağırışlara cavab verən elmi-tədqiqat perspektivləri

II Panel-müzakirə

 

 

respublika

 

 

02 may

 

 

      Sumqayıt

  Dövlət Universiteti,

      akademik         Y.H.Məmmədəliyev     adına Neft-Kimya  Prosesləri İnstitutu

 

 

SDU

 

 

    3

 

Magistrantların XXIV

Respublika Elmi konfransı

 

 

respublika

 

16-17

may

 

  Sumqayıt Dövlət       Universiteti

 

SDU

 

 

 

    4

 

“Əsrin müqaviləsi” – Azərbaycan Respublikasının siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni inkişaf strategiyasının təməli

 

beynəlxalq

 

19-20 sentyabr

 

Sumqayıt Dövlət Universiteti

 

 

SDU

 

Türkiyə:

- Atatürk Universiteti

-Yıldız Texnik Universiteti

-Qazi Universiteti

-Hacettepe Universiteti

-Zonguldak Bülent Ecevit  Universiteti

-Sakarya Universiteti

Ukrayna:

-Kiyev Milli Texnologiya və    Dizayn Universiteti

Rusiya:

-Ufa Dövlət Neft və Texniki Universiteti

-Sankt-Peterburq Dövlət İqtisad Universiteti

-Rusiya Federasiyası Prezidenti yanında Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət İdarəçilik Akademiyası

15

 

    5

 

Türkoloji araşdırmalar

(Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət-ət türk” əsərinin 950 illik yubileyinə həsr olunur)

 

 

beynəlxalq

 

24-25 oktyabr

 

Sumqayıt Dövlət Universiteti

 

SDU

 

Qazaxıstan:

-Lev Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti

Özbəkistan:

-Nukus DövlətPedaqoji Universiteti

Qırğızıstan:

-Bişkek Dövlət Universiteti 

Türkiyə:

-Qazi Universiteti

-Hacettepe Universiteti

-Bülent Ecevit Universiteti

-Sakarya Universiteti

Rusiya:

-Moskva Dövlət Humanitar və İqtisad Universiteti

-Dağıstan Dövlət Pedaqoji Universiteti

-Başqırd Dövlət Universiteti

 

20

 

    6

 

Sumqayıt şəhərinin Azərbaycan iqtisadiyyatında yeri və rolu

 

 

respublika

 

21-22

noyabr

 

Sumqayıt Dövlət Universiteti

 

 

SDU