Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

AZ 5008, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri, 43-cü məhəllə, Bakı küç. 1.

Tel.:  (+994 18) 644-70-41;  (+994 18) 642-15-06 (1-26);

www.sdu.edu.az,

e-mail:  Sevda.Shaxverdiyeva@sdu.edu.az