Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

Əlaqə

SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

AZ 5008, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri, 43-cü məhəllə, Bakı küç. 1.

Tel.: (+994 12) 448-12-74;  (+994 18) 644-70-41;  (+994 18) 642-15-06 (1-26);

www.sdu.edu.az,

e-mail:  sdu.elmihisse@mail.ru