Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

Qeydiyyat

------------------------------------------------------------------------------------------------

Azərbaycanın tranzit potensialının iqtisadi inkişafda rolu

Materiallar 15 oktyabr 2020‑ci il tarixinədək sduiqtisadiyyat@gmail.com elektron poçtuna və ya elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada bu ünvanda qəbul olunur:

AZ5008. Sumqayıt şəh., 43-cü məhəllə, Bakı küçəsi 1, Sumqayıt Dövlət Universiteti          (I tədris korpusu), İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi, Biznesin təşkli və menecment kafedrası (otaq 403 ).

Bir müəllifdən yalnız bir tezis və ya bir məqalə qəbul edilir.

 

Əlaqələndirici şəxs – dos. Qalib Hüseynov

Əlaqə telefonları: (+99418) 64215 06 (1-09),  (+99450) 752 22 91

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tətbiqi fizika və energetikanın aktual məsələləri

Materiallar 19 oktyabr 2020ci il tarixinədək conference_ssu@mail.ru  elektron poçtuna və  ya elektron daşıyıcılarda  və  çap olunmuş formada bu  ünvanda qəbul olunur:

 43-cü məhəllə, Bakı küçəsi 1, Sumqayıt Dövlət Universiteti (II tədris binası), Fizika və elektroenergetika fakültəsi, Elektromexanika kafedrası.

Bir müəllifdən yalnız bir tezis və ya bir məqalə qəbul edilir.

 

Əlaqələndirici şəxs – dos. Hüseynov Turqay Kilim oğlu

Əlaqə telefonu:  (+994) 55 792 45 34, (+994) 18 644 89 06.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cəmiyyətə inteqrasiya və adaptasiya: nəzəri və praktik aspektlər

Materiallar 30 oktyabr 2020-ci il tarixinədək sdu.psipedpp@gmail.com elektron poçtuna və  ya elektron daşıyıcılarda  və  çap olunmuş formada bu  ünvanda qəbul olunur: AZ5008, Sumqayıt şəh., 16-cı məhəllə, Sumqayıt Dövlət Universiteti (III tədris binası), Filologiya fakültəsi, Pedaqogika və psixologiya kafedrası.

Bir müəllifdən yalnız bir tezis və ya bir məqalə qəbul edilir.

 

Əlaqələndirici şəxs - dos. Məmmədova Aytəkin Telman qızı

Əlaqə telefonu:  (+994) 50 550 98 81, (+994) 50 683 14 83.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Etnik deportasiyalar: tarixi və müasir dövrü