Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

“Gənc alimlərin yeni çağırışlara cavab verən elmi-tədqiqat perspektivləri” mövzusunda Strateji panel-müzakirə toplantısı

 

Materiallar 9 fevral 2024cü il tarixinədək Sevda.Shaxverdiyeva@sdu.edu.az elektron poçtuna və ya əyani olaraq elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada  aşağıdakı ünvanda qəbul olunur: AZ5008. Sumqayıt ş., 43-cü məhəllə, Bakı küçəsi 1, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Elmi hissə, otaq 2.

 

Əlaqələndirici şəxs (təşkilati məsələlərə və tərtibat qaydalarına dair) – Samir Orucov, Elmi hissənin müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

Əlaqə telefonları: +994-18 642-15-06, daxili (1-26)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

“Gənc alimlərin yeni çağırışlara cavab verən elmi-tədqiqat perspektivləri” mövzusunda II Strateji panel-müzakirə toplantısı

 

Sumqayıt Dövlət Universiteti və akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu əməkdaşları tərəfindən təqdim olunan materiallar 22 aprel 2024cü il tarixinədək Sevda.Shaxverdiyeva@sdu.edu.az elektron poçtuna və ya əyani olaraq elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada  aşağıdakı ünvanda qəbul olunur: AZ5008. Sumqayıt ş., 43-cü məhəllə, Bakı küçəsi 1, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Elmi hissə, otaq 2.

 

Əlaqələndirici şəxs Elmi hissənin müdiri, f.-r.e.n. Samir Orucov

Əlaqə telefonları: +994-18 642-15-06, daxili (1-26)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Magistrantların XXIV Respublika elmi konfransı

 

Məruzə tezisi elektron variantda aşağıdakı ünvana 2024-cü il aprel ayının 5-dək təqdim olunmalıdır:

E-ünvan: sdu.az@mail.ru

tel: 018 642-12-63; 018 642- 15-06 (1-19);

 

Tələbləri ödəməyən məruzə tezisləri Təşkilat komitəsi tərəfindən qəbul edilmir, rəy

verilmir, geri qaytarılmır.

Konfransın formatı: əyani və ya onlayın (əlavə olaraq məlumat veriləcək).