Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

2020-ci ilin sonuna qədər aşağıdakı konfransların keçirilməsi planlaşdırılır

------------------------------------------------------------------------------------

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

 

M Ə L U M A T   M Ə K T U B U

 

Hörmətli həmkarlar!

Sizi 22–23 oktyabr 2020-ci il tarixlərində Sumqayıt Dövlət Universitetində keçiriləcək “Azərbaycanın tranzit potensialının iqtisadi inkişafda rolu” mövzusunda Respublika elmi konfransında iştirak etməyə dəvət edirik.

Konfrans Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılmış və Təhsil nazirinin 29.01.2020-ci il tarixli F-47 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş “Ali təhsil müəssisələrində 2020-ci ildə keçiriləcək beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfrans, simpozium və konqreslərin siyahısı”na daxil edilmişdir.

Konfransın bölmələri:

1. Azərbaycanın ticarət-logistika infrastrukturunun gücləndirilməsinə tranzit potensialının təsiri

2. Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda artım potensialını gücləndirilmək üçün infrastruktur və tranzit koridorlarının əhəmiyyəti

3. Azərbaycanda tranzit-nəqliyyat xidmətlərinin inkişafı

4. Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit sektorunun ölkənin sosial-iqtisadi infrastrukturunun dayanaqlı inkişafında yeri və rolu

Konfransın işçi dilləri: azərbaycan, rus, ingilis.

Konfransın formatı: əyani və ya onlayn – əlavə olaraq məlumat veriləcəkdir.

Konfrans materiallarının tərtibinə qoyulan tələblər:

Kağızın ölçüsü – A4

Boş sahə – hər tərəfdənm 2 sm

Şrift – Times New Roman

Şrift ölçüsü – 12 pt

Sətirarası interval – 1,15sm

Abzas – 1,25sm

Məqalənin adı – ortadan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə

Müəllifin adı, soyadı, atasının adı – ortadan, qalın şriflə

İş yeri, şəhər, ölkə – ortadan, kursivlə

E-poçt ünvanı – ortadan, kursivlə

Açar sözlər (5–7 söz)

Xülasə (60–80 söz) – azərbaycan, ingilis və rus dillərində – məqalənin yazıldığı dildən başqa iki dildə

Həcmi – 5 səhifəyə qədər

Ədəbiyyata istinadlar

Ədəbiyyat siyahısı – kvadrat mötərizədə – əlifba sırası ilə

 

Konfransın materialları Antiplagiat sistemində yoxlanıldıqdan sonra “SDU. Konfrans materialları” toplusunda (Beynəlxalq seriya nömrəsi: İSSN 2708-955X) çap olunaraq, sdu.edu.az saytında və eLibrary.ru məlumat bazasında yerləşdiriləcəkdir. Materiallar 15 oktyabr 2020-ci il tarixinədək sduiqtisadiyyat@gmail.com elektron poçtuna və ya elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada bu ünvanda qəbul olunur:

AZ5008. Sumqayıt şəh., 43-cü məhəllə, Bakı küçəsi 1, Sumqayıt Dövlət Universiteti (I tədris korpusu), İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi, Biznesin təşkli və menecment kafedrası (otaq 403 ).

Bir müəllifdən yalnız bir tezis və ya bir məqalə qəbul edilir.

 

Əlaqələndirici şəxs – dos. Qalib Hüseynov

Əlaqə telefonları: (+99418) 64215 06 (1-09), (+99450) 752 22 91

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti

Federal Dövlət Büdcə Ali Təhsil Müəssisəsi "Kazan Dövlət Energetika Universiteti"

 

M Ə L U M A T    M Ə K T U B U

 

Hörmətli həmkarlar !

Sizi 12-13 noyabr 2020-ci il tarixlərində Sumqayıt Dövlət Universitetinin və Kazan Dövlət Energetika Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə "Tətbiqi fizika və energetikanın aktual problemləri" mövzusunda keçiriləcək II Beynəlxalq elmi konfransda iştirak etməyə dəvət edirik.

Konfrans Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılmış və Təhsil nazirinin 29.01.2020-ci il tarixli F – 47 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş “Ali təhsil müəssisələrində 2020 – ci ildə keçiriləcək beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfrans, simpozium və konqreslərin siyahısı”na daxil edilmişdir.

Konfransın bölmələri:

1. Elektron texnikanın materialları və texnologiyaları

2. Funksional elektronika və neqatronika

3. Opto və kvant elektronikası

4. Yüksək enerji fizikası

5. Enerji sistemləri və kompleksləri

6. Avtomatlaşdırılmış elektrik intiqalı

7. Avtomatlaşdırma, cihazlar və nəzarət metodları

8. Energetikada iqtisadiyyat və idarəetmə

Konfransın işçi dilləri: azərbacan, rus, ingilis.

Konfransın formatı: əyani və ya onlayn (əlavə olaraq məlumat veriləcəkdir).

Konfrans materiallarının tərtibinə qoyulan tələblər:

Kağızın ölçüsü – A4

Boş sahə – hər tərəfdən 2 sm

Şrift –Times New Roman

Şrift ölçüsü –12 pt

Sətirarası interval –1,15 sm

Abzas –1,25 sm

Məqalənin adı – ortadan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə

Müəllifin adı, soyadı, atasının adı – ortadan, qalın şriflə

İş yeri, şəhər,ölkə və e-poçt ünvanı – ortadan, kursivlə

Açar sözlər (5–-7 söz)

Xülasə (60–80 söz) – azərbaycan, ingilis və rus dillərində – məqalənin yazıldığı dildən başqa iki dildə

Həcmi – 5 səhifəyə qədər

Ədəbiyyata istinadlar – kvadrat mötərizədə

Ədəbiyyat siyahısı – əlifba sırası ilə

 

Konfransın materialları Antiplagiat sistemində yoxlanıldıqdan sonra “SDU.Konfrans materialları” toplusunda (Beynəlxalq seriya nömrəsi: İSSN 2708-955X) çap olunaraq, sdu.edu.az və kgeu.ru saytlarında, eLibrary.ru məlumat bazasında yerləşdiriləcəkdir. Materiallar 19 oktyabr 2020–ci il tarixinədək conference_ssu@mail.ru elektron poçtuna və ya elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada bu ünvanda qəbul olunur: 43-cü məhəllə, Bakı küçəsi 1, Sumqayıt Dövlət Universiteti (II tədris binası), Fizika və elektroenergetika fakültəsi, Elektromexanika kafedrası.

Bir müəllifdən yalnız bir tezis və ya bir məqalə qəbul edilir.

 

Əlaqələndirici şəxs – dos. Hüseynov Turqay Kilim oğlu

Əlaqə telefonu: (+994) 55 792 45 34, (+994) 18 644 89 06.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

 

M Ə L U M A T    M Ə K T U B U

 

Hörmətli həmkarlar !

Sizi 26-27 noyabr 2020-ci il tarixlərində Sumqayıt Dövlət Universitetində keçiriləcək “Cəmiyyətə inteqrasiya və sosial adaptasiya: nəzəri və praktik aspektlər” mövzusunda Respublika elmi konfransında iştirak etməyə dəvət edirik.

Konfrans Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılmış və Təhsil nazirinin 29.01.2020-ci il tarixli F-47 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş “Ali təhsil müəssisələrində 2020-ci ildə keçiriləcək beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfrans, simpozium və konqreslərin siyahısı”na daxil edilmişdir.

Konfransın bölmələri:

1. Korreksion pedaqogika və psixologiyanın aktual problemləri

2. İnklüziv təhsildə fənlərin tədrisi metodikasının xüsusiyyətləri

3. Cəmiyyətə inteqrasiya və sosiallaşmanın aktual problemləri

4. İnklüziv təhsildə kompüter texnologiyalarının rolu

Konfransın işçi dilləri: azərbaycan, rus, ingilis.

Konfransın formatı: əyani və ya onlayn – əlavə olaraq məlumat veriləcəkdir.

Konfrans materiallarının tərtibinə qoyulan tələblər:

Kağızın ölçüsü – A4

Boş sahə – hər tərəfdən 2 sm

Şrift –Times New Roman

Şrift ölçüsü –12 pt

Sətirarası interval –1,15 sm

Abzas –1,25 sm

Məqalənin adı – ortadan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə

Müəllifin adı, soyadı, atasının adı – ortadan, qalın şriflə

İş yeri, şəhər, ölkə

E-poçt ünvanı – ortadan, kursivlə – ortadan, kursivlə

Açar sözlər (5–7 söz)

Xülasə (60–80 söz) – azərbaycan, ingilis və rus dillərində – məqalənin yazıldığı dildən başqa iki dildə

Həcmi – 5 səhifəyə qədər

Ədəbiyyata istinadlar – kvadrat mötərizədə

Ədəbiyyat siyahısı – əlifba sırası ilə

Konfransın materialları Antiplagiat sistemində yoxlanıldıqdan sonra “SDU. Konfrans materialları” toplusunda (Beynəlxalq seriya nömrəsi: İSSN 2708-955X ) çap olunaraq, sdu.edu.az saytında və eLibrary.ru məlumat bazasında yerləşdiriləcəkdir.

Materiallar 30 oktyabr 2020-ci il tarixinədək sdu.psipedpp@gmail.com elektron poçtuna və ya elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada bu ünvanda qəbul olunur: AZ5008, Sumqayıt şəh., 16-cı məhəllə, Sumqayıt Dövlət Universiteti (III tədris binası), Filologiya fakültəsi, Pedaqogika və psixologiya kafedrası.

Bir müəllifdən yalnız bir tezis və ya bir məqalə qəbul edilir.

 

Əlaqələndirici şəxs - dos. Məmmədova Aytəkin Telman qızı

Əlaqə telefonu: (+994) 50 550 98 81, (+994) 50 683 14 83.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

 

M Ə L U M A T    M Ə K T U B U

 

Hörmətli həmkarlar!

Sizi 17-18 dekabr 2020-ci il tarixlərində Sumqayıt Dövlət Universitetində keçiriləcək “Etnik deportasiyalar: tarixi və müasir dövrü” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransında iştirak etməyə dəvət edirik.

Konfrans Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılmış və Təhsil nazirinin 29.01.2020-ci il tarixli F-47 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş “Ali təhsil müəssisələrində 2020-ci ildə keçiriləcək beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfrans, simpozium və konqreslərin siyahısı”na daxil edilmişdir.

Konfransın bölmələri:

1. Dünya xalqlarının etnik deportasiyaları tarixindən

2. Azərbaycan xalqına qarşı deportasiyalar: tarixi və müasir dövrü

3. Deportasiyalar – multikulturalizmə təhdid kimi

4. Deportasiya və məskunlaşma: iqtisadi, sosial və coğrafi mühit amilləri

Konfransın işçi dilləri: azərbaycan, rus, ingilis.

Konfransın formatı: əyani və ya onlayn – əlavə olaraq məlumat veriləcəkdir.

Konfrans materiallarının tərtibinə qoyulan tələblər:

Kağızın ölçüsü – A4

Boş sahə – hər tərəfdən 2 sm

Şrift – Times New Roman

Şrift ölçüsü – 12 pt

Sətirarası interval – 1,15 sm

Abzas – 1,25 sm

Məqalənin adı – ortadan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə

Müəllifin adı, soyadı, atasının adı – ortadan, qalın şriflə

İş yeri, şəhər, ölkə – ortadan, kursivlə

E-poçt ünvanı – ortadan, kursivlə

Açar sözlər (5–7 söz)

Xülasə (60–80 söz) – azərbaycan, ingilis və rus dillərində – məqalənin yazıldığı dildən başqa iki dildə

Həcmi – 5 səhifəyə qədər

Ədəbiyyata istinadlar

Ədəbiyyat siyahısı – kvadrat mötərizədə – əlifba sırası ilə

Konfransın materialları Antiplagiat sistemində yoxlanıldıqdan sonra “SDU. Konfrans materialları” toplusunda (Beynəlxalq seriya nömrəsi: İSSN 2708-955X) çap olunaraq, sdu.edu.az saytında və eLibrary.ru məlumat bazasında yerləşdiriləcəkdir. Materiallar 30 noyabr 2020-ci il tarixinədək shirxans61@gmail.com elektron poçtuna və ya elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada bu ünvanda qəbul olunur:

AZ5008. Sumqayıt şəh., 43-cü məhəllə, Bakı küçəsi 1, Sumqayıt Dövlət Universiteti (I tədris korpusu), Tarix və coğrafiya fakültəsi, Azərbaycan və Şərqi Avropa xalqları tarixi kafedrası (otaq 248).

 

Bir müəllifdən yalnız bir tezis və ya bir məqalə qəbul edilir.

 

Əlaqələndirici şəxs – prof. Səlimov Şirxan Dadaş oğlu

Əlaqə telefonları: (+99418) 644 89 05, (+99455) 619 50 71