Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

2024-cü ilin I yarısında aşağıdakı konfransların keçirilməsi planlaşdırılır

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

POLİMER MATERİALLARI  İNSTİTUTU

 

MƏLUMAT  MƏKTUBU

 

Hörmətli həmkarlar!

 

Sizi 21 fevral 2024-cü il tarixində Sumqayıt Dövlət Universitetində keçiriləcək Azərbaycan Respublikasında 2024-cü ilin “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” elan  edilməsinə həsr olunmuş “Gənc alimlərin yeni çağırışlara cavab verən elmi-tədqiqat perspektivləri” mövzusunda Strateji panel-müzakirə toplantısında iştirak etməyə dəvət edirik.

 

Tədbirin İşçi dilləri: Azərbaycan, rus, ingilis

Tədbirin formatı: əyani, online

Toplu materiallarının tərtibinə qoyulan tələblər:

Kağızın ölçüsü

– A4

Boş sahə 

hər tərəfdən 2 sm

Şrift

Times  New  Roman

Düstur

– Microsoft Equation

Şrift ölçüsü 

12 pt

Sətirarası interval

1,15 sm

Abzas

1,25 sm

Məqalənin yazıldığı dil

  •  Azərbaycan, rus, ingilis

Məqalənin adı

– ortadan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə

Müəllifin soyadı, adı, atasının adı

– ortadan, qalın şriftlə

İş yeri, şəhər, ölkə  

– ortadan, kursivlə

E-poçt ünvanı 

– ortadan, kursivlə

Açar sözlər (57 söz)

– Azərbaycan, ingilis və rus dillərində

Xülasə (6080 söz)

– məqalənin yazıldığı dildən başqa iki dildə

Həcmi

5-10 səhifə

Ədəbiyyata istinadlar

Ədəbiyyat siyahısı

kvadrat mötərizədə

– əlifba sırası ilə

 

Konfransın materialları Plagiat.pl şirkətinə məxsus StrikePlagiarism.com  antiplagiat sistemində yoxlanıldıqdan sonra “SDU.Konfrans materialları” toplusunda dərc olunaraq, https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az, https://www.sdu.edu.az saytlarında və eLibrary.ru məlumat bazasında yerləşdiriləcəkdir (beynəlxalq seriya nömrələri: İSSN 2708-955X print, İSSN 2709-6033 on-line).   

Materiallar 9 fevral 2024cü il tarixinədək Sevda.Shaxverdiyeva@sdu.edu.az elektron poçtuna və ya əyani olaraq elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada  aşağıdakı ünvanda qəbul olunur: AZ5008. Sumqayıt ş., 43-cü məhəllə, Bakı küçəsi 1, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Elmi hissə, otaq 2.

 

Məsul şəxs İsmayıl İsmayılov, Rektorun müşaviri, kimya elmləri doktoru

Əlaqələndirici şəxs (təşkilati məsələlərə və tərtibat qaydalarına dair) – Samir Orucov, Elmi hissənin müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

Əlaqə telefonları: +994-18 642-15-06, daxili (1-26)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

akademik Y.H.MƏMMƏDƏLİYEV adına NEFT-KİMYA PROSESLƏRİ İNSTİTUTU

 

 

MƏLUMAT  MƏKTUBU

 

Hörmətli həmkarlar!

 

Sizi 02 may 2024-cü il tarixində Sumqayıt Dövlət Universiteti və akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək Azərbaycan Respublikasında 2024-cü ilin “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” elan  edilməsinə həsr olunmuş “Gənc alimlərin yeni çağırışlara cavab verən elmi-tədqiqat perspektivləri” mövzusunda II Strateji panel-müzakirə toplantısında iştirak etməyə dəvət edirik.

 

Tədbirin İşçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, rus

Tədbirin formatı: əyani

Toplu materiallarının tərtibinə qoyulan tələblər:

Kağızın ölçüsü

– A4

Boş sahə 

hər tərəfdən 2 sm

Şrift

Times  New  Roman

Düstur

– Microsoft Equation

Şrift ölçüsü 

12 pt

Sətirarası interval

11 pt

Abzas

1 sm

Məqalənin yazıldığı dil

  •  Azərbaycan, ingilis, rus

Məqalənin adı

– ortadan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə

Müəllifin soyadı, adı, atasının adı

– ortadan, qalın şriftlə

İş yeri, şəhər, ölkə  

– ortadan, kursivlə

E-poçt ünvanı 

– ortadan, kursivlə

Açar sözlər (57 söz)

– Azərbaycan, ingilis və rus dillərində

Xülasə (6080 söz)

– məqalənin yazıldığı dildən başqa iki dildə

Həcmi

5-10 səhifə

Ədəbiyyata istinadlar

Ədəbiyyat siyahısı

kvadrat mötərizədə

– əlifba sırası ilə

 

Sumqayıt Dövlət Universiteti və akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu əməkdaşları tərəfindən təqdim olunan materiallar 22 aprel 2024-cü il tarixinədək Sevda.Shaxverdiyeva@sdu.edu.az elektron poçtuna və ya əyani olaraq elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada  aşağıdakı ünvanda qəbul olunur: AZ5008. Sumqayıt ş., 43-cü məhəllə, Bakı küçəsi 1, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Elmi hissə, otaq 2.

 

Məsul şəxs Rektorun müşaviri, k.e.d. İsmayıl İsmayılov

Əlaqələndirici şəxs Elmi hissənin müdiri, f.-r.e.n. Samir Orucov

Əlaqə telefonları: +994-18 642-15-06, daxili (1-26)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

          16-17 may 2024-cü il  tarixlərində Sumqayıt Dövlət Universitetində

magistrantların XXIV Respublika elmi konfransı keçiriləcək.

 

 

Bölmələr

 

         1.  Fizika

         2.  Riyaziyyat

         3.  Mexanika

         4.  Elektroenergetika

         5.  İnformasiya texnologiyaları

         6.  Kimya və kimya-texnologiyası

         7.  Biologiya

         8.  Ekologiya

         9.  Tarix

         10. Coğrafiya 

         11. İqtisadiyyat

         12. Dilçilik

         13. Ədəbiyyatşünaslıq

         14. Pedaqogika

         15. Psixologiya

         16. Sənətşünaslıq

         17. Azərbaycan multikulturalizmi

 

          Konfransa təqdim edilən məruzə tezislərində problemin aktuallığı və müəllif tərəfindən aparılmış tədqiqatın nəticələrinin tətbiq sahələrinə dair təklif verilməlidir. Əsaslandırılmış mühüm ideyaları olan məruzə tezislərinə üstünlük verilir.

           Təqdim edilən məruzə tezisləri plagiata yoxlanılır.

 

1. Məruzə tezislərinin tərtib olunma qaydaları:

2. Məruzə tezisləri aşağıdakı sənədlərlə təqdim olunmalıdır:

3. Bir müəllifdən 2-dən artıq məruzə tezisi qəbul edilmir.

4. Məruzə tezisi elektron variantda aşağıdakı ünvana 2024-cü il aprel ayının 5-dək təqdim olunmalıdır:

E-ünvan: sdu.az@mail.ru

tel: 018 642-12-63; 018 642- 15-06 (1-19);

 

5. Tələbləri ödəməyən məruzə tezisləri Təşkilat komitəsi tərəfindən qəbul edilmir, rəy

verilmir, geri qaytarılmır.

6. Konfransın formatı: əyani və ya onlayın (əlavə olaraq məlumat veriləcək).

 

Konfransın açılışı 16 may 2024-cü il saat 1100-da SDU-nun akt zalında olacaqdır